Monthly Archives: luty 2021

Konkurs walentynkowy – wyniki

W imieniu Samorządu Uczniowskiego dziękujemy za wszystkie prace przysłane na konkurs walentynkowy.

Nagrodę główną zdobyła Aleksandra Grynczel. Wyróżnienia otrzymują Klaudia Sieklucka, Katarzyna Makulska, Idalia Bartoszuk oraz Paulina i Dawid Dąbrowscy.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Krystyna Garkowska, Joanna Fidziukiewicz

Opłata za obiady

ZA MARZEC

ZA OBIADY PŁACIMY:

        (klasy I-III)

ZUPA – 34,50 (23 dni x 1,50 zł)

ZUPA + II DANIE – 92,00 zł (23  dni x 4,00 zł) 

Przedszkole

śniadanie + obiad + podwieczorek161 zł (23 dni x7,00zł)

(Obiady w dniach: 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31   marzec 2021 r.)

Wpłat za obiady dokonujemy na rachunek bankowy:

76 8060 0004 0680 0765 2000 0040 

Opłatę wnosimy w dniach: 
23–28 lutego 2021 r. 

Brak wpłaty w wyznaczonym przez szkołę terminie oznacza rezygnację z obiadów i powoduje skreślenie z listy obiadowej!!!

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW OPŁAT ZA OBIADY!!!

Konkurs na budowlę śnieżną

Rozstrzygnięcie konkursu na budowlę śnieżną.

Od dnia 11.02.2021 do 18.02.2021 w naszej szkole odbywał się konkurs na budowlę śnieżną, który cieszył się dużą popularnością wśród uczniów. W konkursie wzięło udział 39 uczniów.

Poziom był bardzo wysoki. Otrzymaliśmy wiele ciekawych budowli śnieżnych, w związku z tym wyniki konkursu podzieliliśmy na 3 kategorie : iglo, bałwan, inwencja twórcza.

Wiele prac zasługuje na wyróżnienie, natomiast poniżej przedstawiamy  zwycięzców w poszczególnych kategoriach :

 1. w kategorii iglo Maja Bartnowska z kl. VIII,
 2. w kategorii bałwan Paulina i Dawid Dąbrowscy z kl. IV i VIII,
 3. w kategorii inwencja twórcza Julia Wyrembak z kl. VIII

Wiele prac zasłużyło na wyróżnienie, poniżej w linku przedstawiamy pozostałe prace:

https://drive.google.com/file/d/1e3kLtD8kGAG3joNfFx5eXMj6P1PPES2E/view?usp=sharing

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie gratulujemy!

Nauczyciele wychowania fizycznego

Dzień Języka Ojczystego

Zmiana godzin pracy sekretariatu szkoły

24.02.21 r. (środa) 7.30 – 15.30

25.02.21 r. (czwartek) 7.30 – 17.00

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez OKE.

Najważniejsze informacje:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Dziękujemy za dar serca

11 lutego 2021 w Tłusty Czwartek w naszej szkole odbył się charytatywny kiermasz ciastek, pączków i innych słodkich wypieków. Zbieraliśmy pieniądze dla 8- letniego mieszkańca Ogrodniczek Marcina, który ma autyzm dziecięcy i choruje na przykurcz ścięgien Achillesa. Chłopiec musi przejść kosztowny zabieg fibrotomii oraz rehabilitację.

Nasza społeczność przyłączyła się do zbiórki, pracownicy zadbali o słodkie niespodzianki a rodzice wyposażyli swoje dzieci w pieniążki. Efekt przerósł nasze oczekiwania gdyż jesteśmy przecież w szkole w okrojonym składzie, klasy starsze uczą się zdalnie. Zebraliśmy kwotę 2372 zł., którą przekazaliśmy na zbiórkę za pośrednictwem strony siepomaga.pl.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomaganie potrzebującym. Jak widać potrafimy dzielić się z innymi.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

 

Konkurs walentynkowy

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

We wtorek, 9 lutego, na całym świecie jest obchodzony

Dzień Bezpiecznego Internetu, pod hasłem „Działajmy razem!”.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Od 2005 roku w Polsce organizatorem wydarzenia jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, tworzone przez instytut badawczy NASK oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Partnerem głównym wydarzenia jest Fundacja Orange. Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego.

Partnerami akcji zostały firmy: Facebook, Google, Samsung, Librus, Elektrownia Powiśle.

Zapraszamy dzieci, młodzież i rodziców do udziału w akcji oraz do zapoznania się z informacjami, które są dostępne na stronach internetowych:  https://www.saferinternet.pl/dbi/pakiety-edukacyjne.html oraz https://akademia.nask.pl/. Można tam znaleźć porady, quizy, artykuły o bezpiecznym surfowaniu w sieci, a także kursy e-learningowe.

Zapraszamy do skorzystania z oferty ETAPu:

Telefoniczne konsultacje dla rodziców dzieci i młodzieży nadużywającej komputera/telefonu/internetu pod numerem tel.85 744 52 24 w dniach 9-12.02. w godz.12.00-14.00

Grupa dla dzieci (9-13l.) nadużywających komputera/telefonu/internetu

Grupa dla młodzieży (14-16l.) nadużywającej/uzależnionej od komputera/telefonu/internetu

Grupa dla rodziców, których dzieci nadużywają komputera/telefonu/internetu

Bożena Filipczuk

Rekrutacja 2021/2022

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski o przyjęcie na wolne miejsca w  przedszkolu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w terminie od 15.02.2021 r. do 26.02.2021 r.

Wnioski o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w terminie od 15.02.2021 r. do 26.02.2021 r.

Kryteria brane pod uwagę wraz z liczbą punktów znajdują się poniżej w uchwałach.

Wnioski do pobrania od 15.02.2021 r. w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

zarzadzenie Burmistrza Suprasla ws rekrutacji
kryteria rekrutacji do przedszkola- uchwała
kryteria rekrutacji I klasa SP -uchwała
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
Zgłoszenie do kl. I SP ucznia z obwodu szkoły
Wniosek o przyjęcie do I kl spoza obwodu szkoły

Od dnia 15.02.2021 r. wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego przyjmowane będą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ogrodniczkach

w czasie pracy sekretariatu tj.

PONIEDZIAŁEK          7:30 – 15:30
WTOREK                     7:30 – 15:30
ŚRODA                        7:30 – 17:00
CZWARTEK                 7:30 – 15:30
PIĄTEK                        7:30 – 15:30

Z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności spowodowane pandemią COVID – 19

Proszę na domofonie przy drzwiach wybrać ,,sekretariat” i powiadomić o potrzebie złożenia dokumentów .


desi xxx
xnxx
full xxx
xnxx hd
indian xxx
porn desi
xxx porn
xxx porn
xnxx 4k
xxx xvideos
xxx clips
anak sma cina montok abby submissive cuckolds aunty new photos Indian shop sex videos alexis texas strap on Stepmom and not his business stepson 30 Hot sexy xnxx big round boobs girl hardcore sex in office saree xxx Bound olivia berzinc Mother and daughter gang bang xvideos com videos de youporn hindi xxx video movie lana rose xxx turque amateur screat bf indian aunty gang bang sex hot water girl boy xxxx nurse and d How to fuck an older woman tamilnadu sex adriana chechik black 3d shamale gilrl