Author Archives: admin

Rekrutacja 2021/2022

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski o przyjęcie na wolne miejsca w  przedszkolu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w terminie od 15.02.2021 r. do 26.02.2021 r.

Wnioski o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w terminie od 15.02.2021 r. do 26.02.2021 r.

Kryteria brane pod uwagę wraz z liczbą punktów znajdują się poniżej w uchwałach.

Wnioski do pobrania od 15.02.2021 r. w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

zarzadzenie Burmistrza Suprasla ws rekrutacji
kryteria rekrutacji do przedszkola- uchwała
kryteria rekrutacji I klasa SP -uchwała
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
Zgłoszenie do kl. I SP ucznia z obwodu szkoły
Wniosek o przyjęcie do I kl spoza obwodu szkoły

Od dnia 15.02.2021 r. wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego przyjmowane będą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ogrodniczkach

w czasie pracy sekretariatu tj.

PONIEDZIAŁEK          7:30 – 15:30
WTOREK                     7:30 – 15:30
ŚRODA                        7:30 – 17:00
CZWARTEK                 7:30 – 15:30
PIĄTEK                        7:30 – 15:30

Z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności spowodowane pandemią COVID – 19

Proszę na domofonie przy drzwiach wybrać ,,sekretariat” i powiadomić o potrzebie złożenia dokumentów .

Jadłospisy 01.02.- 26.02.2021r

jadłospisy- luty

jadłospis 01-26.02.2021r.

jadłospis WEGE 01-26.02.2021r.

Dni wolne w ramach ośmiu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Informujemy, że z powodu trudnych warunków atmosferycznych Dyrektor szkoły ustala w dniach 26.01 i 27.01.2021 r. dni wolne od zajęć dydaktycznych w ramach ośmiu dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2020/2021. Pierwotnie dni te zaplanowane były na dzień 07.01 i 08.01.2021 r. Decyzja została podjęta po powiadomieniu Organu Prowadzącego i po konsultacji z Radą Rodziców. W tych dniach również w przedszkolu zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze.

 

KANGUR 2021

W tym roku nasza szkoła znowu bierze udział w konkursie Kangur Matematyczny 2021! Konkurs odbędzie się 18 marca 2021 r., najprawdopodobniej w formie stacjonarnej. Osoby zainteresowane powinni pobrać zgodę ze strony: https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf oraz wydrukowaną i wypełnioną przynieść wraz z opłatą 10 zł do sekretariatu szkoły w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 5 lutego do godz. 12.

UWAGA! Jako nazwę szkoły wypełniamy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach. Rodzic/opiekun prawny podpisuje zgodę w dwóch miejscach!

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI ROK SZKOLNY 2020/2021

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 9.00 A. Gierszyn – Świrydowicz

10.45 – 14.45 M. Górska

13.30 – 14.30 A. Gierszyn – Świrydowicz

(w godz. 11.45 – 12.30 nie ma wypożyczeń)

WTOREK

8.00 -10.30 M. Górska

ŚRODA

12.45 – 15.45 A. Gierszyn – Świrydowicz

CZWARTEK

8.50 – 9.50 A. Gierszyn – Świrydowicz

11.45 – 12.45 A. Gierszyn – Świrydowicz 12.00 – 15.00 M. Górska

PIĄTEK

8.00 – 10.30 M. Górska

10.30 -13.30 A. Gierszyn – Świrydowicz

13.40 – 14.40 M. Górska

Jadłospis 25.01 – 29.01.21

25-29.01.2021

Opłata za obiady styczeń / luty 2021 r.

Wytyczne dla klas I-III

Szanowni Państwo,

od 18 stycznia br. przywracamy zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkół Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało  odpowiednie wytyczne. Opierają się one w dużej mierze na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi:

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych

W naszej szkole zaplanowaliśmy taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Każda z klas  w trakcie przebywania w szkole będzie miała ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Ustaliliśmy indywidualne harmonogramy  pracy dla każdej z klas, uwzględniające  w/w wytyczne. Jedna klasa będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali.  Zajęcia świetlicowe będą odbywać się w stałych grupach uczniów z danych klasy w dwóch różnych salach dydaktycznych. Szczegóły dotyczące organizacji nauki w naszej szkole przekażą Państwu wychowawcy klas.

 

Jednocześnie informujemy, że w klasach IV – VIII kontynuujemy nauczanie zdalne w dotychczasowej formie.

Dyrekcja szkoły.

Jadłospisy 11-15.01.2021r

Jadłospisy 11-15.01.2021

Informacja

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Supraślu odbyło się spotkanie Dyrekcji ZS-P w Ogrodniczkach z Burmistrzem dr Radosławem Dobrowolskim. Spotkanie odbyło się w obecności Pani Skarbnik Gminy Lucyny Majewskiej, Pana Sekretarza Mariusza Żukowskiego oraz Pani Kierownik Filii Urzędu Miejskiego w Zaściankach – Anny Kalinowskiej – Chraniuk. W trakcie rozmowy ustalono, że rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Ogrodniczkach, pomimo problemów lokalowych Zespołu, odbędzie się w tym roku w normalnym trybie. Organ prowadzący w najbliższym czasie wskaże pomieszczenia w obwodzie szkoły, które zostaną zaadaptowane na utworzenie oddziałów przedszkolnych do czasu ukończenia rozbudowy szkoły. Inwestycja dotycząca rozbudowy szkoły planowana jest na lata 2021 – 2023. W najbliższym czasie będzie tworzona dokumentacja projektowa rozbudowy na działce przyległej do terenu szkoły. Realny czas rozpoczęcia  budowy to jesień 2021 roku, a oddania obiektu  do użytku – wrzesień 2023 r.

Dyrekcja ZSP w Ogrodniczkach


desi xxx
xnxx
full xxx
xnxx hd
indian xxx
porn desi
xxx porn
xxx porn
xnxx 4k
xxx xvideos
xxx clips
anak sma cina montok abby submissive cuckolds aunty new photos Indian shop sex videos alexis texas strap on Stepmom and not his business stepson 30 Hot sexy xnxx big round boobs girl hardcore sex in office saree xxx Bound olivia berzinc Mother and daughter gang bang xvideos com videos de youporn hindi xxx video movie lana rose xxx turque amateur screat bf indian aunty gang bang sex hot water girl boy xxxx nurse and d How to fuck an older woman tamilnadu sex adriana chechik black 3d shamale gilrl