Kadra pedagogiczna

Rada  Pedagogiczna ZSP w Ogrodniczkach

w roku szkolnym 2019/2020

dyrektor mgr Agnieszka Marta Kamieńska

wicedyrektor mgr Krystyna Sadowska

 

Imię i nazwisko

 

Nauczany przedmiot

mgr Monika Stepaniuk

wychowanie przedszkolne oddz. 6- latków, logopedia

mgr Katarzyna Lisowska

wychowanie przedszkolne oddz. 3,4- latków, plastyka w kl. IV-VII, wychowawca świetlicy

mgr Justyna Gołub

wychowanie przedszkolne oddz. 4,5-latków, język angielski  w oddz. 4,5- latków oraz kl.II i III

mgr Joanna Fidziukiewicz

edukacja wczesnoszkolna w kl. III,  oraz zajęcia rozwijające w klasie III, wychowawca świetlicy,koło teatralne

mgr Maria Górska

edukacja wczesnoszkolna kl. I, biblioteka, 

mgr Marta Sztukowska

edukacja wczesnoszkolna kl. II, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, 

mgr Małgorzata Korniluk

geografia w kl. VI i VII, przyroda kl. IV, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, wychowawca świetlicy, wychowawca w kl. VI

mgr Anna Hanna Kowalewska

język polski w kL. IV-VIII, 

mgr Hubert Anisimowicz

matematyka kl. IV, V, VII i VIII

mgr Paulina Kucznier

język angielski kl. IV-VIII, oddz.6 i 3,4-latków, wychowawca klasy V,

mgr Małgorzata Muszyńska- Garstka

biologia w kl. VII i VIII, geografia w kl.V i VIII, wychowawca świetlicy, 

mgr Katarzyna Madura-Gryko

muzyka, rytmika w przedszkolu, WDŻ,

mgr Katarzyna Ozimko

 historia, WOS, j. rosyjski, wychowawca świetlicy, 

mgr Monika Wielogórska

wychowanie fizyczne w kl.VI oraz kl.VII-VIII(dziewczęta), wychowawca świetlicy, projekt rowerowy,

mgr Anna Chrzanowska- Kornacka

wychowanie fizyczne w kl.IV, V oraz w kl.VII-VIII(chłopcy), gimnastyka korekcyjna, technika w kl. IV-VI 

mgr Bożena Filipczuk

matematyka w kl.VI, informatyka w kl. IV- VIII, wychowawca świetlicy, wychowawca kl.VIII, doradztwo zawodowe

mgr Agnieszka Gierszyn- Świrydowicz

religia katolicka, wychowawca świetlicy, biblioteka

mgr Maria Ptaszyńska

religia prawosławna, zajęcia wyrównawcze z j.polskiego w kl.IV-VIII

mgr Anna Przybysz

chemia w kl.VII i VIII

mgr Krystyna Sadowska

fizyka w kl.VII i VIII, informatyka w klasach I-III, wychowawca świetlicy

mgr Urszula Bach- Pieńkowska

pedagog, wychowawca świetlicy, zajęcia TUS

mgr Anna Giełażyn

 zajęcia rewalidacyjne, wychowawca kl. VII, nauczyciel wspomagający, zajęcia TUS