Pedagog / Logopeda

ROZWÓJ MOWY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Prawidłowo rozwijający się trzylatek komunikuje się, tworząc proste zdania. Za ich pomocą przekazuje otoczeniu informacje o swoich potrzebach, chęciach. Potrafi też uważnie słuchać, zapamiętuje informacje. Wykonuje polecenia. Prawidłowo rozwijający się czterolatek nie ma problemów z komunikacją z otoczeniem. Wykonuje złożone polecenia, współpracuje, zapamiętuje informacje.

Normą jest, że 3 lub 4 latek nie wymawia głosek szumiących, tylko zamienia je na s, z, c, dz. Głoski: sz, cz, dż, ż pojawiają się w mowie dziecka około 5 roku życia( czasami również „r”, chociaż jest to głoska, z reguły pojawiająca się najpóźniej – około 6 roku życia).

Istnieją normy, które są dla nas, dorosłych wyznacznikiem wad wymowy. Wynika z nich, że należy podjąć działanie, gdy:

 • Język wsuwa się między zęby (to jest zawsze niewłaściwa realizacja!),

 • Występuje zamiana głosek K, G – T, D (realizacja kok/tot zamiast kot),

 • Zamiast głoski L pojawia się głoska J,

 • Mówienie dziecka jest niezrozumiałe, zamienia sylaby, opuszcza fragmenty słów.

Jednak nie tylko sposób wymowy głosek jest istotny: nieprawidłowa wymowa wiąże się z niewłaściwą pracą mięśni artykulacyjnych, co często powiązane jest ze sposobem oddychania, pozycją spoczynkową języka i połykaniem.

Powinno nas również zaniepokoić, gdy zauważymy u dziecka:

 • Oddychanie przez otwarte usta

 • częste wypychanie język z buzi

 • gdy w czasie snu dziecko ma otwartą buzię, często się ślini, chrapie

WSPIERANIE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ W DOMU

Czynnikiem warunkującym prawidłowy rozwój mowy jest między innymi sprawność całego aparatu mowy, na który składają się:
– aparat oddechowy
– aparat fonacyjny
– aparat artykulacyjny
Terapia logopedyczna jest długim procesem, dlatego praca w domu z rodzicem jest jej nieodłącznym elementem. Dzięki temu dziecko szybciej zostanie wyprowadzone z wady wymowy.

Propozycje ćwiczeń logopedycznych w domu:
– Zabawy oddechowe ( pamiętajmy! wdech nosem – wydech ustami): dmuchanie na skrawki papieru, na piórka, robienie baniek ( podczas ćwiczeń staramy się różnicować siłę wydechu)

– ćwiczenia fonacyjne:
* naśladowanie odgłosów zwierząt
* naśladowanie śmiechu różnych ludzi ( hahaha, hihihih, hohohoho, hehehe)
* śpiewanie piosenek, mówienie wierszyków

– ćwiczenia artykulacyjne ( najlepiej jest wykonywać je przed lustrem, czas ćwiczeń od 3 do 10 minut i więcej – codziennie)
* szeroki uśmiech przy zamkniętych ustach na zmienę z robieniem dzióbka
* wysyłanie buziaczków
* osiołek: i- o – i -o
* karetka: e – o – e – o
* wąsy: między wargi a nos układamy słomkę, tak aby dziecko utrzymało ją jak najdłużej ( wtedy musi zrobić dzióbek)
* liczenie zębów czubkiem języka
* koci grzbiet: zaczepiamy język za dolne zęby i wypychamy
* kląskanie ( z jednoczesnym ruchem warg)
* parskanie wargami
* malowanie językiem, np kropek na podniebieniu
* przyklejanie całego języka do podniebienia i sprawdzamy, kto dłużej wytrzyma?? 😉

Miłej zabawy!

Rodzicu pamiętaj, jeśli czegoś nie jesteś pewien, coś Cię martwi w mowie dziecka, skontaktuj się z logopedą.

Październik miesiącem świadomości na temat mutyzmu

MUTYZM

 • zaburzenie lękowe, fobia przed mówieniem w określonych miejscach, sytuacjach
 • ujawnia się między 3 -5 rokiem życia
 • wymaga wsparcia i terapii, z tego się nie wyrasta!
 • dziecko nie mówi przeważnie poza domem, np w przedszkolu, w szkole przez 4 tygodnie i więcej
 • dziecko z mutyzmem rozwija się prawidłowo dla swojego wieku i mieści się w normach intelektualnych

MAM MUTYZM SELEKTYWNY

 •  wołam do Ciebie milcząc
 • boję się usłyszeć swój głos w Twoim towarzystwie, boję się, że Ty usłyszysz mój głos
 • ja się nie wstydzę, ja się boję!
 • proszę nie zmuszaj mnie do mówienia
 • pomóż mi pokonać lęk! pójdź ze mną do specjalisty – psychologa

GODZINY PRACY LOGOPEDY w roku szkolnym 2020/2021

Monika Stepaniuk

 • Poniedziałek: 9.00-12.00
 • Wtorek: 9.00-11.00
 • Środa: 8.00-11.00; 11.30-13.30
 • Czwartek: 10.00-12.00; 12.30-13.30
 • Piątek: 10.00-11.00; 12.30-13.30

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Urszula Bach- Pieńkowska

 • Poniedziałek 8:00-11:45
 • Wtorek  10:00-14:30
 • Środa  8:00-12:30
 • Czwartek 9:45-14:30
 • Piątek  8:00-12:30

Uczniu, przyjdź do pedagoga gdy:

* jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie

* nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

* masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

* chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

* chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób

* masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

* przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

Rodzicu zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

* niepokoi Cię zachowanie dziecka

* chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach

* masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole

* potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania

* masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić

* szukasz pomocy

Podstawowe zajęcia pedagoga szkolnego obejmują m.in. takie działania jak:

– Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły,

– Współpraca z wychowawcami w dziedzinie wychowania,

– Pomoc i interwencja w nagłych przypadkach,

– Planowanie tematyki godzin wychowawczych,

– Rozeznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,

– Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych.

– Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia,

– Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej czy terapeutycznej,

– Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jego rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym.

**********************************************************************************************************************

Drogi Rodzicu – zachowaj bezpieczeństwo w korzystaniu z gier komputerowych

 • Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
 • Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
 • Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
 • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
 • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
 • Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
 • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
 • Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
 • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Gdzie można uzyskać pomoc

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod nr telefonu 800 121 212  (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

**********************************************************************************************************************

Szanowni Rodzice!

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach będą realizowane następujące programy edukacyjne i profilaktyczne:

Program edukacyjny „Trzymaj Formę”  kierowany jest do uczniów szkół podstawowych  klas V-VIII i ich rodziców. Cel główny programu to zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Cele szczegółowe programu:

 • Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.
 • Kształtowanie zmiany postaw i zachowań  związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych
 • Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku poza szkolnym.

Program realizowany jest w szkołach metodą projektu. Jest to nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemu. Polega ona na samodzielnym określeniu przez uczniów priorytetów i samodzielnym realizowaniu przez nich zadań. Projekt może być inicjowany i wspierany przez nauczycieli. Adresaci projektu dokonują oceny efektów podjętych działań i prezentują w środowisku.

Z badań prowadzonych w naszym kraju wynika iż w grupie dzieci i młodzieży około 10% ogółu populacji w wieku szkolnym ma nadwagę i otyłość. Zaledwie 30% młodzieży uczestniczy w zajęciach poprawiających sprawność fizyczną w czasie wolnym od zajęć. W związku z powyższym istnieje konieczność realizacji działań promujących zdrowe żywienie i wzrost aktywności fizycznej jako długofalowe i konsekwentne działanie prozdrowotne prowadzące do poprawy zdrowia dzieci i młodzieży.

            Program „Owoce i warzywa w szkole”  realizowany w ramach współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa,skierowany jest do dzieci  realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-V. Celem programu  jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Program „Mleko w szkole” skierowany jest do uczniów klas I-V. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe o różnej zawartości tłuszczu.

Program „Zachowaj Trzeżwy Umysł „ w ramach ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej i pod patronatem honorowym Ministra Edukacji. W ramach kampanii przeprowadzona zostanie ogólnopolska diagnoza społeczna wśród uczniów dotycząca picia alkoholu przez młodzież.

„Postaw na rodzinę”- akcja profilaktyczna .Coraz młodsi uczniowie sięgają po alkohol, a niemal połowa dorastających dzieci przyznała, że upiła się w ostatnim miesiącu! Co piąty rodzic nie ma świadomości, że jego dziecko sięga po alkohol. Dzieci niechętnie opowiadają rodzicom o swoich osobistych problemach. Mamie zwierza się co czwarty nastolatek, tacie – mniej niż co dziesiąty! Tylko 29% młodych uważa, że w trudnych chwilach mogą liczyć na ojca.

Tymczasem zdaniem psychologów i pedagogów nic nie chroni dzieci przed sięganiem po alkohol tak skutecznie jak właściwie funkcjonująca rodzina. „Troszczymy się o siebie!” – to hasło najnowszej edycji kampanii „Postaw na rodzinę!”. W materiałach uczymy dobrej komunikacji między rodzicami a dziećmi i  budowania zaufania w rodzinie. Rodzicom podpowiadamy, jak okazywać troskę swoim dzieciom. Uczniów za pomocą gier uczymy, jak rozpoznawać cudze emocje i uczucia – w ten sposób dzieci budują wartościowe relacje w szkole i w rodzinie. To najlepszy sposób, by chronić najmłodszych przed alkoholem!

W ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach  będą odbywały się także inne akcje i projekty profilaktyczne.

Pedagog    Urszula Bach- Pieńkowska

 


DLA   RODZICÓW 

MAMO TATO

PROSZĘ PRZYGOTUJCIE MI MIEJSCE DO PRACY I  ODRABIANIA LEKCJI

ORAZ MIEJSCE , GDZIE POŁOŻĘ  TORNISTER, KSIĄŻKI, ZESZYTY

                Proszę Was o ciszę, spokój i pogodną atmosferę w domu.

                           Gdy przychodzę ze szkoły do domu PROSZĘ :

 1. zapytaj mnie, co było w szkole,
 2. rozmawiaj ze mną często,
 3. pochwal – za co można pochwalić, zgań – za co zganić trzeba,
 4. pociesz mnie kiedy spotyka mnie niepowodzenie,
 5. ustal ze mną godzinę, o której mam siadać do odrabiania lekcji, ale zostaw mi trochę wolnego czasu,
 6. przypomnij mi, jeśli zapomnę o umówionym czasie usiąść do odrabiania lekcji,
 7. posiedź trochę przy mnie, kiedy będę odrabiać lekcje,8. nigdy na mnie nie krzycz, bo ja wtedy przestaję zupełnie rozumieć,
 8. sprawdź – czy wszystko mam w tornistrze, co jest na następny dzień potrzebne do szkoły,
 9. porozmawiaj o mnie z moją Panią, ale nie uskarżaj się na mnie.

                              Wasze Dziecko

*****************************************************************************************************************************

Dzieci uczą się tego, czego doświadczają.

Dziecko krytykowane uczy się potępiać.

Dziecko otoczone wrogością uczy się agresji.

Dziecko żyjące w strachu uczy się lękliwości.

Dziecko doświadczające litości uczy się rozczulać nad sobą.

Dziecko wyśmiewane uczy się nieśmiałości.

Dziecko otoczone zazdrością uczy się zawiści.

Dziecko zawstydzane uczy się poczucia winy.

Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie.

Dziecko otoczone wyrozumiałością uczy się cierpliwości .

Dziecko chwalone uczy się wdzięczności.

Dziecko akceptowane uczy się kochać.

Dziecko otoczone aprobatą uczy się lubić siebie.

Dziecko darzone uznaniem uczy się, że dobrze mieć cel.

Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić, uczy się hojności.

Dziecko traktowane uczciwie uczy się prawdy i sprawiedliwości.

Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa uczy się ufności.

Dziecko otoczone przyjaźnią uczy się radości życia.

Jeżeli żyjesz w spokoju, twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha.

W jakim otoczeniu żyje twoje dziecko ?

Dorothy Law Nolte

*****************************************************************************************************************************

Mamo, Tato – Chcę czuć się bezpiecznie:

 • Kochaj mnie za to, że jestem, a nie za to co robię.
 • Mów często , że mnie kochasz.
 • Przytulaj mnie.
 • Poświęcaj mi trochę czasu każdego dnia, baw się ze mną w to, co lubię.
 • Opiekuj się mną i dbaj o moje potrzeby.
 • Dotrzymuj obietnic.
 • Rozmawiaj ze mną i słuchaj tego, co mówię.
 • Pozwól mi mieć własne zdanie, podejmować proste decyzje.
 • Bądź cierpliwy, gdy ucząc się czegoś popełniam błędy.
 • Szanuj moje sekrety i tajemnice.
 • Okaż zrozumienie dla moich lęków.
 • Traktuj poważnie moje marzenia.pedagog_01

Mamo, Tato – Chcę się dobrze zachowywać:

 • Ucz mnie zasad, których muszę przestrzegać.
 • Nie pozwalaj mi na wszystko, bądź wobec mnie konsekwentny.
 • Gdy jestem niegrzeczny– nie krzycz, nie strasz mnie, nie krytykuj przy innych, wyciągnij ustalone wcześniej konsekwencje.
 • Nie oceniaj mnie, a tylko moje zachowanie, wyjaśnij mi, co robię źle.
 • Wybaczaj mi szybko.
 • Przepraszaj mnie, gdy sam zachowałeś się niewłaściwie.
 • Mów mi prawdę.
 • Zachęcaj mnie do działań, które są dla mnie trudne, nie chroń mnie przed nimi.
 • Pomagaj mi, ale pozwalaj na moją samodzielność.
 • Pamiętaj, że ucząc się mam prawo popełniać błędy – daj mi szansę na ich naprawienie.
 • Chwal mnie często, nawet za małe sukcesy i nagradzaj za duże osiągnięcia.

    


desi xxx
xnxx
full xxx
xnxx hd
indian xxx
porn desi
xxx porn
xxx porn
xnxx 4k
xxx xvideos
xxx clips
anak sma cina montok abby submissive cuckolds aunty new photos Indian shop sex videos alexis texas strap on Stepmom and not his business stepson 30 Hot sexy xnxx big round boobs girl hardcore sex in office saree xxx Bound olivia berzinc Mother and daughter gang bang xvideos com videos de youporn hindi xxx video movie lana rose xxx turque amateur screat bf indian aunty gang bang sex hot water girl boy xxxx nurse and d How to fuck an older woman tamilnadu sex adriana chechik black 3d shamale gilrl