Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

KONKURS RECYTATORSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW

 • Sekretariat

Drodzy Rodzice! Zachęcamy wszystkich naszych przedszkolaków do udziału w gminnym konkursie recytatorskim „Jan Brzechwa i Julian Tuwim dzieciom” organizowanym przez nasze przedszkole. Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin. Bardzo zachęcamy do udziału wszystkich naszych przedszkolaków 🙂

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem międzyprzedszkolnego konkursu  „Jan Brzechwa i Julian Tuwim dzieciom” zwanego  dalej Konkursem  jest Przedszkole Samorządowe w Ogrodniczkach, 16-030 Ogrodniczki, Supraśl zwane dalej Organizatorem

2.Celem konkursu jest:

 •  zapoznanie dzieci z twórczością Jana Brzechwy i Juliana Tuwima
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zachęcanie do występów
 • prezentacja umiejętności dzieci,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
 • rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności,
 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej,
 • doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi  i śmiałości,
 • doskonalenie prawidłowego interpretowania utworu,
 • podnoszenie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa

Zasady uczestnictwa:

 •  konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat z przedszkoli w gminie Supraśl
 • uczestnik konkursu recytuje wybrany wiersz dla dzieci autorstwa Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima
 • przed recytacją uczestnik jest zobowiązany do wypowiedzenia autora i tytułu wiersza
 •  warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  przesłanie przez rodzica nagrania na adres e-mail: jotgie1990@gmail.com wraz z  uzupełnionym  formularzem  zgłoszeniowym oraz zgodą na udostępnianie wizerunku uczestnika (wszystkie dokumenty w załącznikach, mogą zostać odesłane jako zdjęcie lub skany) wterminie od 28.03.22 do 15.04.22
 • każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden wiersz
 • dobór repertuaru powinien odpowiadać możliwościom wykonawczym dziecka
 • uczestnicy prezentują utwory indywidualnie
 • komisję konkursową powołuje organizator sposród nauczycieli ZSP w Ogrodniczkach
 • na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:
 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • interpretacja tekstu,
 • kultura mowy (wyrazistość artykulacyjna, słyszalność).
 • ogólny wyraz artystyczny
 • zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami i upominkami.
 • pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania

oraz symboliczne nagrody

 • wyniki konkursu zostaną zamieszczone na na stronie internetowej przedszkola

Ochrona danych osobowych

1.Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanych utworów na  cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu.

2.Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu.

3.Dane  osobowe  Uczestników  Konkursu  będą  przetwarzane  przez  czas  trwania  Konkursu, domomentu wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród.

4.Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu jest Organizator.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW Z GMINY SUPRAŚL

DO WZIĘCIA UDZIAŁU 😊

Justyna Gołub

Koordynator konkursu