Rekrutacja

REKRUTACJA 2020/2021

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w terminie od 10.02.2020 r. do 28.02.2020 r.

Wnioski o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w terminie od 10.02.2020 r. do 28.02.2020 r.

Kryteria brane pod uwagę wraz z liczbą punktów znajdują się poniżej w uchwałach.

Wnioski do pobrania od 10.02.2020 r. w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja.

Zarządzenie Burmistrza

Uchwała kryteria rekrutacji przedszkole

Uchwała kryteria rekrutacji I kl SP

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Zgłoszenie do kl. I SP

Wniosek o przyjęcie do I kl spoza obwodu szkoły

Karta zapisu do szkoły