Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2021/2022

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – MAGDALENA SIEŃKO

I-wszy Zastępca Przewodniczącej SU – ZUZANNA MAKSIMOWICZ

II-gi Zastępca  Przewodniczącej SU – PAULINA DĄBROWSKA

 

OPIEKUNOWIE:

Krystyna Garkowska

Marta Gołosko 

 

POCZET SZTANDAROWY

I

Przyboczne sztandaru: Maria Fidziukiewicz, Zofia Bieniewska

Chorąży sztandaru: Julian Ostaszewski

II

Przyboczne sztandaru: Aleksandra Filipczuk, Joanna Sieńko

Chorąży sztandaru: Jan Marek Sadowski